ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ДП Клінічний санаторій «Жовтень»

Санаторій знаходиться на високому березі одного з рукавів Дніпра, в найкрасивішому лісі на кліматичному курорті Конча-Заспа, за 27 км від Києва. Санаторій призначений для лікування захворювань серцево-судинної системи.

ПРОФІЛЬ САНАТОРІЮ:
 
  - реабілітаційне відділення для хворих, які перенесли гострий інфаркт міокарду та оперативні втручання на судинах серця.

Показання:  первинний і повторний інфаркт міокарду при задовільному стані хворого на момент направлення у санаторій із стабілізацією змін на ЕКГ і досягнутим рівнем фізичної активності:дозована ходьба 500-1000м та підйом по східцям 18-22 сходинок.  Хворі, які перенесли нестабільну стенокардію і адекватно виконують необхідний рівень фізичної активності, направляються на відновлювальний етап лікування на 7-10 добу від початку захворювання. Хворі, які перенесли оперативні втручання на коронарних судинах. Хворі, які перенесли операції: з приводу ВВС (з 18 років); з приводу порушення ритму серця; з приводу інфекційного ендокардиту; з приводу дилятаційної та  ГКМП. Хворі, які перенесли видалення міксоми серця. Хворі з порушеннями серцевого ритму без перенесеного гострого інфаркту міокарду, після проведеної адекватної антиаритмічної терапії, які продовжують приймати антиаритмічні препарати: з відновленим синусовим ритмом після миготіння і трепетання передсердь; з екстрасистоличною аритмією (поодинокими або частими, але неполітопними, негруповими і неранніми екстрасистолами); атріовентрикулярна блокада не більше І ступеня. Артеріальна гіпертензія ІІ-III ст.

Допускається наявність таких ускладнень і супутніх захворювань при направленні в санаторій: недостатність кровообігу не вище II А ступеня; нормо- або брадисистолічна форма постійної миготливої аритмії; хворі з пароксизмами миготливої аритмії чи пароксизмальної тахікардії при частоті пароксизмів не більше 1-2 рази на місяць; поодинока або часта, але не політопна, не групова і не рання (R на Т) екстрасистолія; атріовентрикулярна блокада не вище І ступеню; аневризма серця без ознак недостатності кровообігу або при її наявності не вище ІІ-А (при наявності ФК не більше І-ІІ ст. по NYНА).

Протипоказання:  серцева недостатність кровообігу вище II-А (при наявності ФК більшого за ІІ ст. по NYНА); стенокардія IV ФК; важкі порушення серцевого ритму і провідності: пароксизми миготіння передсердь, які виникають три або більше разів на місяць; політопна, рання і групова екстрасистолія; атриовентрикулярна блокада ІІ-ІІІ ступеня; повна блокада серця; атриовентрикулярна блокада вище І ступеня. Трьохпучковавнутрішньошлуночкова блокада та інші тяжкі порушення серцевої провідності; артеріальна гіпертензія з некорегованим артеріальним тиском, кризовим перебігом та значними порушеннями функції нирок - ХПН більше І ступеня; тромбоз шунта, який клінічно проявляється гострим інфарктом міокарду з складним порушенням серцевого ритму, гострою серцевою недостатністю; рецидивуючітромбоемболічні ускладнення; порушення мозкового кровообігу в гострій чи підгострій стадії; цукровий діабет некомпенсований і важкого перебігу;  шлункові, кишкові кровотечі;  аневризма аорти з СН II-А ФК вище ІІ ст.

Діагностичні обстеження, що входять до вартості путівки:  клінічний аналіз крові; загальний аналіз сечі; біохімічний аналіз крові (коагулограма, ліпідограма) ; електрокардіографія.

Лікувальні процедури, що входять до вартості путівки: лікувальна фізкультура; бальнеотерапія (ванни); гідропатія (душі); апаратна фізіотерапія (лазеротерапія, синглетно-киснева терапія, магнітотерапія тощо); психотерапія; масаж; фітотерапія; кліматотерапія.

  - спеціалізоване відділення для вагітних жінок

Показання: Патологія вагітності та групи ризику її виникнення:  юні вагітні (молодші 18 років),  літні першовагітні (старші 30 років);  вагітні, які працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам; вагітні, які проживають на радіаційно-забруднених територіях;  жіноча неплідність в анамнезі;  недостатність харчування при вагітності; несприятливий перебіг попередніх вагітностей та пологів (прееклампсія, загроза невиношування,  мертвонародження, інші ускладнення);   звичне невиношування  (як етап реабілітації після стаціонарного лікування);   хронічна  фетоплацентарна недостатність;  патологічні стани плода,  відомі та передбачувані аномалії та ушкодження плода (після проведення курсу стаціонарного лікування);    анемія вагітних 1 ст.;   гестоз вагітних першої половини вагітності - легкий та середній ступінь тяжкості; вагітні з пізнім гестозом (після проведення курсу стаціонарного лікування). Екстрагенитальна патологія : серцево-судинні захворювання; ендокринні хвороби; захворювання нирок;   хронічні неспецифічні бронхолегеневі захворювання без дихальної недостатності у фазі ремісії;  захворювання органів травлення у фазі ремісії;      системні захворювання сполучної тканини в неактивній фазі при відсутності вісцеральних уражень.Інші хронічні захворювання та патологічні стани в стадії компенсації.

Протипоказання:  гестози з тяжким перебігом хвороби;   акушерська   патологія: загроза переривання вагітності, передлежання або низьке  прикріплення плаценти, рубець на матці після 28 тижнів вагітності;   інфекційні захворювання (у тому числі інфекційні захворювання очей і шкіри), всі форми туберкульозу;      вади розвитку, новоутворення статевих органів;  захворювання крові: лейкемія, лейкоз, анемія (перніциозна, гіпопластична, гемолітична), порушення згортання крові та інші геморагічні стани; захворювання нервової системи з епілептичними нападами, епілепсія;   психічні захворювання з порушенням поведінки і соціальної адаптації, хронічний алкоголізм;  тяжкі форми цукрового діабету, тиреотоксикоз з порушенням або без порушення функції.

Діагностичні обстеження, що входять до вартості путівки: клінічний аналіз крові; загальний аналіз сечі; кардіотокорафія плоду; електрокардіографія.

Лікувальні процедури, що входять до вартості путівки:  лікувальна фізкультура; бальнеотерапія (ванни); гідропатія (душі); апаратна фізіотерапія (дарсонвалізація, електросон, магнітотерапія тощо); психотерапія; масаж; фітотерапія; кліматотерапія.

- реабілітаційне відділення для хворих з цереброваскулярною патологією та захворюваннями периферичної нервової системи.

Показання: наслідки церебрального ішемічного або геморагічного інсульту; стан після транзиторного церебрального ішемічного нападу;  стан після операції на магістральних судинах голови; стан після оперативного видалення доброякісної пухлини головного мозку або мозкових оболонок; наслідки черепномозкової травми; мононевропатія або поліневропатія.

Протипоказання: важкі вестибулярні або мозочкові порушення; важкий бульбарний синдром; повна сенсомоторна афазія; гемі- або параплегія.

Діагностичні обстеження, що входять до вартості путівки: клінічний аналіз крові; загальний аналіз сечі; біохімічний аналіз крові (коагулограма, ліпідограма); електрокардіографія.

Лікувальні процедури, що входять до вартості путівки: лікувальна фізкультура в залі та басейні; бальнеотерапія (ванни); гідропатія (душі); апаратна фізіотерапія (електростимуляція м’язів, лазеротерапія, магнітотерапія, ампліпульстерапія, центральна електроанальгезія тощо); теплолікуання (озокеритотерапія); грязелікування (грязі Слов’янського родовища); психотерапія; масаж; фітотерапія;  кліматотерапія.

- реабілітаційне відділення для хворих з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату

Показання:  Ревматологічні захворювання: ревматоїдний артрит, повільно прогресуючий перебіг І ступеню активності, рентгенологічна стадія І-ІІІ, ФПС І-ІІ; первинно-деформуючий остеоартроз, вузликова та безвузликова форми, з ураженням дрібних і великих суглобів, хребта, без синовіїтів, рентгенологічна стадія І-ІІІ, ФПС І-ІІ ; вторинно-деформуючий остеоартроз (посттравматичний),рентгенологічна стадія І-ІІІ, ФПС І-ІІ.; реактивні артрити, хронічно-рецидивуючий перебіг, різної етіології з виходом у вторинно-деформуючий остеоартроз, рентгенологічна стадія І-ІІІ, ФПС І-ІІ; подагричний поліартрит, позаприступний період, з виходом у вторинно-деформуючий остеоартроз, рентгенологічна стадія І-ІІІ, ФПС І-ІІ; хвороба Бехтєрєва І ступеню активності, різні клінічні варіанти, рентгенологічна стадія І-ІІІ, ФПС І-ІІ.

Травматологічні та ортопедичні захворювання: наслідки неускладнених травм хребта, перенесеного компресійного переламу хребців (без порушення функції спинного мозку) через 8-10 тижнів після травми; наслідки переламу кісток тазу та вертлужної западини через 8-10 тижнів після травми; наслідки діафізарних переламів стегнової кістки та кісток гомілки стабільно-функціонального остеосинтезу через 5-6 тижнів після оперативного втручання; наслідки діафізарних переламів плечової кістки і кісток передпліччя після стабільно-функціонального остеосинтезу через 3-4 тижні після оперативного втручання; наслідки внутрішньосуглобових переламів великих кісток які зрослися після припинення іммобілізації кінцівки глухою гіпсовою пов’язкою; наслідки переламів кісток, які уповільнено зростаються; посттравматичний нейродистрофічний синдром кінцівок; патологічні рубцеві утворення на різних ділянках тіла з боку опорно- рухового апарату (контрактури, міогенні, артрогенні, сухожильні, келоїдні рубці); стани після мікрохірургічних операцій з приводу ампутацій пальців та кісток, стани після операцій з метою пересадки пальців, а також посттравматичних деформацій кісток та пальців, вільної та шкіряної пластинки; деформуючий остеоартроз дистрофічний, доброякісний на основі порушень обміну речовин і функцій залоз внутрішньої секреції (поза фазою загострення); остеохондроз хребта без неврологічних порушень та з залишковими явищами корінцевого синдрому;  хронічні синовіїти і бурсити різної локалізації, тендовагініти (поза фазою загострення); запальні процеси сухожиль, м’язів та фасцій (поза фазою загострення); епіконділіти, стилоїдіти; контрактури суглобів, які не впливають на самостійне пересування хворих; стани після операцій з приводу гриж міжхребцевих дисків (дискектомії); стани після операцій ендопротезування суглобів.

Протипоказання: високий ступінь активності процесу, системні прояви, рентгенологічна стадія IV, ФПС III; перелами кісток при наявності глухих гіпсових пов’язок на кінцівках або постійного корсету на хребті; перелами кісток при наявності на кінцівках спицевих або стрижневих апаратів для позавогнищевогочерезкісткового остеосинтезу; відсутність співставлення і фіксації кісткових уламків при переламах кісток, тобто безперспективність відновлювального лікування; перелами кісток з наявністю інфікованих ран, трофічних виразок, екземи шкіряних покривів.

Діагностичні обстеження, що входять до вартості путівки: клінічний аналіз крові; загальний аналіз сечі; біохімічний аналіз крові (ревмопроби); електрокардіографія.

Лікувальні процедури, що входять до вартості путівки: кліматотерапія; лікувальна фізкультура в залі та басейні; пасивне підводне витягання хребта; бальнеотерапія (ванни); гідропатія (душі); підводний душ-масаж; апаратна фізіотерапія (електростимуляція м’язів, лазеротерапія, магнітотерапія, ампліпульстерапія, УВЧ-терапія тощо); теплолікуання (озокеритотерапія); грязелікування (грязі Слов’янського родовища);  психотерапія;  масаж.

 - реабілітаційне відділення для хворих після оперативних втручань на органах травлення та з хронічними захворюваннями печінки, жовчовивідних шляхів, жовчного міхура, підшлункової залози, шлунку, 12-палої кишки.

Показання:  стан після резекції печінки при судинній ішемії внаслідок тромбозу печінкової артерії з наступним некрозом долі печінки;  стан після резекції печінки при судинній патології внаслідок тромбозу воротної вени; стан після резекції печінки внаслідок іншого захворювання;  стан після резекції підшлункової залози;  стан після гострого панкреатиту; стан після резекції підшлункової залози при судинній ішемії з наступним некрозом частини підшлункової залози;  стан після резекції підшлункової залози з одночасним видаленням жовчного міхура при жовчнокам'яній хворобі з наявністю конкрементів в загальному жовчному протоці;   постхолецистектомічний синдром;  стан після операції з приводу стенозу холедоху;   стан після операції стенозуючогопапіліту ; стан після резекція шлунку та ушивання виразки шлунку та 12-палої кишки;  стан після селективної і проксимальної ваготомії при наявності астенічного синдрому; гемохроматоз (в стадії компенсації); синдром Жильбера (в стадії компенсації); токсичне ураження печінки з холестазом (в неактивній або малоактивній стадії); хронічний невірусний гепатит; хронічний персистуючий гепатит (в неактивній стадії або з мінімальним ступенем активності); хронічний лобулярний гепатит (в неактивній стадії  абоз мінімальним ступенем активності) ; хвороба Вільсона-Коновалова (в неактивній стадії або з мінімальним ступенем активності); інші уточнені хвороби печінки (в стадії компенсації);  хронічний холецистит (в стадії ремісії або неповної ремісії);  інші  уточнені  хвороби  жовчного  міхура  (дискінезія жовчовивідних шляхів);  холангіт (в стадії неповної ремісії або стійкої ремісії);  захворювання стравоходу загального характеру у стадії ремісії;   захворювання шлунку та 12-палої кишки у фазі нестійкої ремісії, компенсації (хронічні гастрити, функціональні захворювання шлунку та 12-палої кишки, невиразкова диспепсія, виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки);  ахалазіякардіальної частини шлунку .

Протипоказання:  токсичне ураження печінки з : гострим гепатитом; з некрозом печінки з хронічним активним гепатитом ; з фіброзом та цирозом печінки ; гостра або підгостра печінкова недостатність; первинний біліарний цироз (в стадії декомпенсації); вторинний міліарний цироз (в стадії декомпенсації); абсцес печінки ; жовчнокам'яна хвороба (холелітіаз)): камінь жовчного міхура з гострим холециститом; гострий холецистит ; холангіт (гострий або підгострий); вірусні гепатити А , В, С   (в гострій або підгострій стадії); інші уточнені гострі вірусні гепатити; хронічні вірусні гепатити В та С в активній стадії; іншиі хронічний гепатит в активній стадії; порушення обміну міді (хвороба Вільсона-Коновалова в активній стадії); порушення обміну заліза (гемохроматоз в стадії декомпенсації); синдром Жильбера (в стадії декомпенсації); інші уточнені хвороби печінки в стадії декомпенсації; постхолецистектомічний синдром (ускладнений).

Діагностичні обстеження, що входять до вартості путівки: клінічний аналіз крові; загальний аналіз сечі; біохімічний аналіз крові (печінкові проби);  електрокардіографія; ультразвукове дослідження органів черевної порожнини.

Лікувальні процедури, що входять до вартості путівки: кліматотерапія; лікувальна фізкультура; бальнеотерапія (ванни); гідропатія (душі); апаратна фізіотерапія (лазеротерапія, магнітотерапія тощо); теплолікуання (озокеритотерапія); психотерапія; масаж; питне водолікування.

- відділення загальної терапії.

Показання: ішемічна хвороба серця у вигляді стабільної стенокардії, атеросклеротичного чи післяінфарктного склерозу (через 4 місяці після перенесеного гострого інфаркту міокарду); гіпертонічна хвороба (безкризовий перебіг); хронічна ревматична хвороба серця в стадії ремісії; бронхіальна астма та інші обструктивні захворювання легенів; синдром нейроциркуляторної (вегетативно-судинної) дистонії (без частих нападоподібних станів); хронічний бронхіт у стадії ремісії; хронічні гастрит, дуоденіт у стадії ремісії; виразкова хвороба шлунку чи дванадцятипалої кишки у стадії ремісії; хронічні гепатит, холецистит, панкреатит у стадії ремісії; хронічний коліт у стадії ремісії.

Протипоказання: усі захворювання в періоді загострення; усі хронічні захворювання, що потребують спеціального лікування; перенесені інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції; усі заразні захворювання очей, шкіри, злоякісна анемія, лейкемія, злоякісні новоутворення, кахексія, амілоідоз внутрішніх органів, активні форми туберкульозу легень та інших органів, бацилоносійство; захворювання серцево-судинної системи: недостатність кровообігу IIБ –IIIст.; гіпертонічна хвороба IIIст., злоякісний перебіг; нестабільна стенокардія та стабільна стенокардія напруги IVФ.К.; аритмії зі значними порушеннями гемодинаміки; хворі з епілепсією, психоневрозами, психопатією, розумовою відсталістю, які потребують індивідуальних умов догляду та лікування; порушення функції тазових органів; хронічний алкоголізм, наркоманія.

Діагностичні обстеження, що входять до вартості путівки: клінічний аналіз крові; аналіз крові на глюкозу; загальний аналіз сечі; електрокардіографія.

Лікувальні процедури, що входять до вартості путівки: кліматотерапія; лікувальна фізкультура; бальнеотерапія (ванни); гідропатія (душі); апаратна фізіотерапія (лазеротерапія, магнітотерапія, ампліпульстерапія, дарсонвалізація тощо); теплолікуання (озокеритотерапія); психотерапія; масаж; питне водолікування;  спелеотерапія;  фітотерапія.

УМОВИ ПРОЖИВАННЯ:
 
двомісні номери з усіма зручностями, одно - та двомісні номери "Люкс", одномісні номери "Напівлюкс".

 ДО ПОСЛУГ ВІДПОЧИВАЮЧИХ:

тренажерний зал, аптечний пункт, більярд, дискотека, танці, кафе, кінозал, екскурсії, магазини, перукарня, сауна, човнова станція, бібліотека, спортивно - розважальні програми, настільний теніс, кімната відпочинку, торгівельні майданчики, автостоянка, басейн, бар, пляж, ресторан, пункт обміну валют, будинок культури, супутникове телебачення, Інтернет, спортивні майданчики, дитячі ігрові майданчики, відео зал, водні велосипеди.

 ЦІНИ:

 
АДРЕСА:
 

Столичне шосе, 27 км., Конча-Заспа, м.Київ, Україна, 03084.

Сайт санаторію "Жовтень"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02583744.

Акредитаційний сертифікат: серія МЗ 010385.

Рівень акредитації (категорія): вища.

Ліцензія (на медичну практику): серія АГ 570992 від 14.04.2011 р.