ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ AКЦІОНЕРІВ 2022

30 червня 2022 року

 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах.
 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», код за ЄДРПОУ 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41 (далі – Товариство) станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, що відбудуться дистанційно 05.07.2022.

 Відповідно до ч.4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме на 24:00 год. 29.06.2022, загальна кількість акцій становить 16169282 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 16169282 шт. Тип акцій –  прості іменні. Інші типи акцій не емітувалися.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 29 червня 2022 року.

 

      ДОКУМЕНТ, ПІДПИСАНИЙ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ

 

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

24.06.2022 р.

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного),

на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів

профспілок України «Укрпрофоздоровниця»

(код ЄДРПОУ: 02583780)

ДОКУМЕНТ , ПІДПИСАНИЙ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ ТА ПЕЧАТКОЮ

ДОКУМЕНТ ДЛЯ ДРУКУ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ 2022

            02.06.2022р.                                                      

           ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (надалі –Товариство або ПрАТ «Укрпрофоздоровниця») повідомляє про проведення річнихЗагальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» дистанційно 05 липня 2022 року.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (pdf -файл з електронним підписом) 

  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

signature1.p7s

signature2.p7s 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ РІЧНИХ ЗБОРІВ

            01.06.2022р.                                                        ПОВІДОМЛЕННЯ

 ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ДИСТАНЦІЙНО

           ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (надалі –Товариство або ПрАТ «Укрпрофоздоровниця») повідомляє про проведення річнихЗагальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» дистанційно 05 липня 2022 року.

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» прийнято рішення від 25.05.2022 року № Р8-1 про скликання дистанційних річнихЗагальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та дистанційне їх проведення.

05 липня 2022 року – дата дистанційного проведення річнихЗагальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами та доповненнями

 ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  (pdf - файл з електронним підписом)

  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ   

  signature1.p7s    signature2.p7s