ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ІНФОРМАЦІЯ АКЦІОНЕРАМ 2023

 

20.04.2023

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41 (далі – Товариство) станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, що відбудуться дистанційно 24.04.2023р.

 

Відповідно до ч.3 ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме на 23:00 год. 19.04.2023, загальна кількість акцій становить 16169282 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 16169282 шт. Тип акцій –  прості іменні. Інші типи акцій не емітувалися.

 

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 23 годину за 2 (два) робочі дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 23.00 год. 19 квітня 2023 року.

 

ДОКУМЕНТ ПІДПИСАНИЙ КЕП

 

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

14.04.2023р.

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 02583780)

 

ДОКУМЕНТ, ПІДПИСАНИЙ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ ТА ПЕЧАТКОЮ

ДОКУМЕНТ ДЛЯ ДРУКУ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ

 

03.04.2023р.   №09-16/172

            На виконання ч.7 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО–ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (надалі – Товариство або ПрАТ «Укрпрофоздоровниця») повідомляє про ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗАПРОПОНОВАНІ АКЦІОНЕРАМИ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ 5 І БІЛЬШЕ ВІДСОТКАМИ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА.

 

Проект рішенНя ДО 6 (ШОСТОГО) ПИТАННЯ «Про розподіл прибутку ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2022 рік, про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік, строку, порядку та способу виплати дивідендів та покриття збитків», включеного до порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», які відбудуться 24 квітня 2023 року, запропонований акціонером Товариства – Федерацією професійних спілок України (лист від 31.03.2023р. №11/01-29/173 отриманий Товариством 03.04.2023р.), який володіє 92,92 відсотками голосуючих акцій Товариства: 

 

1.         В зв’язку з відсутністю прибутку від фінансово-господарської діяльності у ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік, розподіл прибутку за 2022 рік не проводити та річні дивіденди не сплачувати.

2.         Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2022 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі 6465,3 тис. грн.:

 

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

40 %

2 586,1 тис. грн.

Резервний (страховий) фонд

5%

323,3 тис. грн.

Нерозподілений прибуток

55 %

3 555,9 тис. грн.

3.       Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до 31.12.2023 року.

 

Голова Правління

ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»   _____________­­__СУБОТА МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

                                                                  підпис*

 

 ДОКУМЕНТ З КЕП