ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ 2020


25.08.2020 р.

Інформація для акціонерів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», код за ЄДРПОУ 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41 (далі – Товариство) станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, що відбудуться 27.08.2020.

 Відповіднодо  ч.4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме на 20.08.2020, загальна кількість акцій становить 16169282 шт. простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій – 16169282 шт. Тип акцій –  прості іменні. Інші типи акцій не емітувалися.

 Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 20 серпня 2020 року.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 11.08.2020р.

 ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ЗАПРОПОНОВАНІ АКЦІОНЕРАМИ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ БІЛЬШ ЯК 5 ВІДСОТКАМИ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ ДО 9 (ДЕВ'ЯТОГО) ПИТАННЯ «Про розподіл прибутку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2019 рік; затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік», включеного до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», які відбудуться 27 серпня 2020 року та запропонований акціонером Товариства – Федерацією професійних спілок України, який володіє 92,92 % статутного капіталу Товариства: 

 1.                 Затвердити наступний порядок розподілу прибутку в сумі                       29 580 411,19 гривень (двадцять дев’ять мільйонів п’ятсот вісімдесят тисяч чотириста одинадцять  гривень 19 коп.):

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

65,5946%

19 403 138,40 грн.

Резервний (страховий) фонд

            5%

          1 479 020,56 грн

Нерозподілений прибуток

29,4054%

8 698 252,23 грн.

 2. Розмір дивідендів на одну акцію ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» визначити в сумі 1,20 гривень (одна гривня двадцять коп.). Виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі 19 403 138,40 грн., а саме:

 ·        Федерації профспілок України в сумі –18 029 624,40 грн.,

 ·        Фонду соціального страхування України  в сумі – 1 373 514,00 грн.,

 провести в строк до 28 січня 2021 року згідно чинного законодавства.

             3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2019 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі  50 770,6 тис. грн.:

 

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

50%

25 385,30 тис. грн.

Резервний (страховий) фонд

      5%

     2 538,53 тис. грн.

Нерозподілений прибуток

   45%

   22 846,77 тис. грн.

 4.                       Резервний фонд дочірніх підприємств направляти на покриття непередбачених витрат і збитків від стихійних лих (повінь, буревії тощо).

 5.                       Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до 31 грудня 2020 року .

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ДО 34 (ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТОГО) ПИТАННЯ «Про відчуження будівель та споруд ДП «Санаторій для батьків з дітьми «Дубки», що розташований за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Мінеральна, 2», включеного до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», які відбудуться 27 серпня 2020 року та запропонований акціонером Товариства – Федерацією професійних спілок України, який володіє 92,92 % статутного капіталу Товариства: 

 1.      Дозволити відчуження будівель та споруд ДП «Санаторій для батьків з дітьми «Дубки», у складі: адмінкорпусу літ. А площею 680,6 кв.м., головного корпусу літ. В площею 928,4 кв.м., їдальні літ. Г площею 402,1 кв.м., сараю літ. Д площею 28,7 кв.м., гаражу-майстерні літ. З площею 457,3 кв.м., котельні-басейну літ. И площею 380,7 кв.м., бензоскладу літ. К площею 21,3 кв.м., водонапірної вежі літ. Л площею 25,0 кв.м., вбиральні літ. Ж площею 30,1 кв.м., сараю літ. М площею 12,7 кв.м., сарай літ. Н площею 7,3 кв.м., альтанки літ. С площею 7,5 кв.м, альтанка літ. Т площею 7,5 кв.м, навісу літ. Ч, площею 61,5 кв.м., навісу літ. Ю площею 4,0 кв.м, навісу літ. Ф 71,3 кв.м), навісу літ. Е площею 192,0 кв.м, навісу літ. Є площею 192,0 кв.м, котельні літ. І площею 15,1 кв.м, навісу літ. Й площею 168,0 кв.м, навісу літ. Ї площею 192,0 кв.м, альтанки літ. О площею 9,0 кв.м, роздягальні літ. П площею 18,0 кв.м, роздягальні літ. Р площею 18,0 кв.м, навісу літ. У площею 29,7 кв.м, замощення № І площею 2265,0 кв.м, ігрового майданчика №ІІ площею 199,5 кв.м, ігрового майданчика №ІІІ площею 199,5 кв.м, ігрового майданчика №ІV площею 238,7 кв.м, ігрового майданчика №V площею 132,0 кв.м,  ігрового майданчика №VІ площею 49,5 кв.м, ігрового майданчика №VІІ площею 320,0 кв.м, ігрового майданчика №VІІІ площею 720,0 кв.м, ігрового майданчика №ІХ площею 39,0 кв.м, що розташовані за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Мінеральна, 2, шляхом продажу за конкурсом за ринковою вартістю, визначеною на підставі незалежної оцінки. за умови погодження Київською обласною радою професійних спілок у встановленому порядку.

 2.      Доручити Голові Правління Товариства (Субота М.В.) укласти договір купівлі-продажу об’єктів нерухомості, зазначених в пункті 1 цього рішення, та підписати акт приймання-передачі вказаного майна.

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ 2020

  

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

(код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41)

 повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 27 серпня 2020 року об 11.00  годині.

  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

signature1.p7s

signature2.p7s 

23.07.2020 p.

               

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 2020

 

23.07.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 09-16/567

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

(код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41)

 повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства  відбудуться 27 серпня 2020 року об 11.00  годині.

  ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

signature1.p7s

signature2.p7s

 

НАКАЗ ПРО ОГОЛОШЕННЯ ПРОСТОЮ НЕ З ВИНИ ПРАЦІВНИКІВ В АПАРАТІ ПРАВЛІННЯ ПРаТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ"

 

 

НАКАЗ

м. Київ

 

                        24.04.2020 року                                                                                                                                          №33

 

Про оголошення простою

не з вини працівників

в апараті Правління

ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

 

                        Відповідно до частини першої статті 34 та частини першої статті 113 Кодексу законів про працю України, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211  «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.03.2020 № 488 (з врахуванням протоколів Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), враховуючи лист Міністерства соціальної політики України від 04.10.2013 року №179/06/186-13, Акт «Про простій» від 23.04.2020, з метою попередження поширення захворювання на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19,

 

            НАКАЗУЮ:

 

1.   ОГОЛОСИТИ простій не з вини працівників з 27 квітня 2020 року до дня завершення карантину, встановленого на усій території України, наступним працівникам апарату Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»:

1.1.Управління бухгалтерського обліку та звітності:

-  ЧУШЕНКО Наталії Федорівні, начальнику відділу бухгалтерського обліку;

-  ВОСПІТАНІК Людмилі Миколаївні, бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку;

-  БЄЗУГЛІЙ Тетяні Валеріївні, бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку;

-  ОКСАНІЧ Надії Вікторівні, бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку.

1.2.Юридичне управління:

-  СТРІЛЬЧУК Людмилі Михайлівні, начальнику відділу претензійно-позовної   роботи;

-  ЛИТВИНЕНКУ Дмитру Олександровичу, юрисконсульту відділу претензійно-позовної роботи;

-  СТЕЦЕНКУ Володимиру Петровичу, юрисконсульту відділу договірної роботи;

-  КАБУЛОВУ Рустаму Каміловичу, юрисконсульту відділу претензійно-позовної роботи.

1.3.Управління організації медичного забезпечення відділ санаторно-курортного

       лікування:

-  СЕМИКОПНІЙ Тетяні Вікторівні, начальнику управління;

-  КРАВЧУК Тетяні Олексіївні, фахівцю із санаторно-курортної справи;

-  ФІРСОВІЙ Людмилі Олексіївні, фахівцю із санаторно-курортної справи.

1.4.Відділ капітального будівництва:

-  ЗАДИРАЙКУ Валерію Григоровичу, начальнику відділу;

-  ГАВРИЛОВІЙ Ірині Онуфріївні, інженеру з проектно-кошторисної роботи.

1.5.Відділ гідрогеології:

-  КОВАЛЬСЬКІЙ Валентині Володимирівні, начальнику відділу;

-  РАЧЕК Вікторії Віталіївні, гідрогеологу.

1.6.      Управління майнових питань:

-  ЖУРАВСЬКІЙ Наталії Петрівні, заступнику начальника управління;

-  БОНДАРЕНКО Ярославі Петрівні, економісту.

1.7.      Відділ організаційного забезпечення та діловодства:

-  ОСИЦІ Тетяні Вікторівні, начальнику відділу;

-  МАРТИНЮК Марії Михайлівні, організатору діловодства;

        Сектор діловодства і контролю:

-  ЩЕГЛОВІЙ Наталії Петрівні, начальнику сектору діловодства і контролю;

1.8.      Відділ кадрів:

-  ЛЮШНЕНКО Юлії Олексіївні, інспектору з кадрів.

1.9.Ревізійний відділ:

-  СОЛОХІ Наталії Владиславівні, начальнику відділу;

-  ПРИЙМЕНКО Наталії Валеріївні, бухгалтеру-ревізору.

1.10.   Відділ корпоративних відносин:

-  ГРИНЕВИЧ Лілії Миколаївні, професіоналу з корпоративного управління.

1.11.   Відділ охорони праці:

-  ДІДИЧУ Олегу Прокоповичу, начальнику відділу.

1.12.   Відділ експлуатації електронних систем та засобів зв’язку:

-  САМОКВІТУ Євгену Володимировичу, інженеру-електроніку;

        Інженерно-технічний сектор:

-  ЄГОРОВУ Олександру Івановичу, начальнику сектору;

-  ГРИБОЄДОВІЙ Тетяні Вільямівні, адміністратору системи.

2.13. Управління інженерно-господарського забезпечення будинку:

 -  ІЛЕЙКУ Вячеславу Васильовичу, заступнику начальника управління;

 - ТЕРНЮК Вірі Андріївні, завідувачу складу.

2.   ВСТАНОВИТИ, що в період простою працівники, визначені в пункті 1 цього наказу звільняються від виконання своїх посадових (трудових) обов’язків.

3.   Працівникам, визначеним в пункті 1 наказу, під час простою:

-      перебувати вдома, але у робочі дні згідно з основним режимом роботи, який діє в апараті ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», бути готовими стати до роботи, у разі телефонного або електронного повідомлення на електронну пошту про закінчення простою, від начальника відділу кадрів Ланько Т.П.;

-  звернутися до лікувального закладу у випадку появи симптомів вірусної інфекції і попередити про погіршення самопочуття безпосереднього керівника.

4.   Управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Гайдамака Г.В.) оплатити працівникам, визначеним у пункті 1 цього наказу, час простою у розмірі 2/3 (двох третин) посадового окладу встановленого працівнику.

5.   Начальнику відділу кадрів (Ланько Т.П.) довести цей наказ до відома працівників

визначених у пункті 1 цього наказу. В разі неможливості оперативного особистого ознайомлення – провести ознайомлення з цим наказом за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (електронна пошта, «Viber» тощо).

6.   Начальнику відділу експлуатації електронних систем та засобів зв’язку (Булика Д.Б.) розмістити цей наказ на сайті ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

7.   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Підстави:

-  службова записка головного бухгалтера Гайдамаки Г.В.;

-  службова записка начальника юридичного управління Лужбіної Н.Б;

-  службова записка начальника управління майнових питань Довганенка Д.В.;

-  службова записка начальника відділу кадрів Ланько Т.П.;

-  службова записка начальника відділу корпоративних відносин Кубраченка А.А.;

-  службова записка начальника відділу організаційного забезпечення та діловодства Осики Т.В.;

-  службова записка начальника відділу експлуатації електронних систем та засобів зв’язку Булики Д.Б.;

-  службова записка начальника Управління інженерно-господарського забезпечення будинку Собченка О.А.;

-  Акт «Про простій» від 23.04.2020 року.

 

              

               Голова Правління                                                                                     М.В. Субота