ЗАМОВИТИ ПУТІВКУ
 1. Ваше П.І.Б.(*)
  Please let us know your name.
 2. Ваш e-mail(*)
  Please let us know your email address.
 3. Вибір курорту / санаторію(*)
  Invalid Input
 4. Дата початку заїзду(*)
  Invalid Input
 5. Термін путівки(*)
  Invalid Input
 6. Ваші побажання та контакти(*)
  Please let us know your message.

Проведення позачергових загальних зборів

             ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє,  що позачергові  Загальні  збори    акціонерів    Товариства   відбудуться  30 червня  2015  року  об  11.00  за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

Перелік питань,

що виносяться на голосування (порядок денний):

 

            1.  Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

            2.  Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

            3. Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Львів» (Львівська обл., смт. Брюховичі, вул. Курортна,8).

            4. Про відчуження цілісного майнового комплексу ресторан «Уклин», розташованого за адресою: Закарпатська область, Свалявський район, с. Поляна, вулиця Духновича, 162.

            5. Про продаж пакету акцій Приватного акціонерного товариства «Санаторій «Рай-Оленівка», який належить Приватному акціонерному товариству лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

            6. Про відчуження цілісного майнового комплексу Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сонячний» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом безоплатної передачі в державну власність Міністерства оборони України.

           

Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах  акціонерів 30 червня 2015 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

            Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства – на 24 годину 00 хвилин 24 червня 2015 року.

         Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

         Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо порядку денного позачергових  Загальних зборів акціонерів Правлінню Товариства до 10 червня 2015 року у письмовому вигляді на адресу: а/с  34, м. Київ, 01019.

            Акціонери можуть ознайомитися з документами, стосовно питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, каб. 501) з 08:30 год. до 16:00 год. у робочі дні, і в день проведення позачергових  Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за проведення ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів: Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Субота Микола Васильович.

            Довідки за телефоном: (044) 289-01-11.

            Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  21.05.2015р. №94(2098).

 Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

  Голова Правління            
  ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                      (підпис)

                                                                                     МП                              20.05.2015р.

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА

“Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780

3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34

4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50

5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

ІІ. Текст повідомлення

 

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", які відбулися 24 квітня 2015 року (протокол №Зб-28 від 24.04.2015р.) прийнято рішення "Про ліквідацію Представництва Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" в Закарпатській області" , яким вирішено провести структурні зміни шляхом ліквідації Представництва Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" в Закарпатській області (далі-Представництво).

Причини прийняття такого рішення: значні суми коштів, які спрямовуються на утримання регіонального представництва.

Згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів голові Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" доручено здійснити ліквідацію Представництва у встановленому законодаством порядку.

Інформація щодо Представництво.

Повне найменування Представництва: Представництво Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" в Закарпатській області.

Місцезнаходження Представництва: Україна, 88000, м. Ужгород, вул. Фединця, 7.

Ідентифікаційний код Представництва: 25451689.

Правовий статус субєкта: БЕЗ ПРАВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.

Функції, які Представництво виконувало: керівництво підприємствами. Забезпечення функціонування закладів, здійснення управління і контроль та координація за фінансово-господарською та лікувально-діагностичною діяльністю підпорядкованих йому закладів відповідно до Положення про Представництво.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління

__________
(підпис) 

_М.В. Субота_
(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

_24.04.2015р._”
(дата) 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Повідомлення про доповнення до порядку денного річнихзагальних зборів

          ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41)  повідомляє про  доповнення до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”,  які  відбудуться   24 квітня  2015  року  об  11.00   годині   за   адресою:   м. Київ,  вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.  (Первинна об’ява про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”   була    опублікована   в   газеті “Відомості НКЦПФР” № 54(2058) від 20.03.2015 р.):

Внести додаткові питання до порядку денного :

11.Про внесення змін до Положення “Про Загальні збори Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

12.Про внесення змін до Положення “Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

13.Про внесення змін до Положення “Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

14.Про внесення змін до Положення “Про Правління Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

15.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Сакська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

16.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Алуштакурортпостач” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

17.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Ялтакурорт Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

18.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Автотранспортне підприємство Ялтакурорт” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

19.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Автотранспортне підприємство” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

20.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Підприємство “Євпаторіяремкурортбуд” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

21.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Ударник” для дітей з батьками” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

22.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Ай-Петрі” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

23.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Україна” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції.

24.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Прибой” для дітей з батьками” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

25.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Дитячий та підлітковий санаторій “Таврида” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

26.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Лівадія” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

27.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Ясна Поляна” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

28.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Клінічний санаторій “Місхор” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

29.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Орлине гніздо” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

30.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Центральна курортна поліклініка” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

31.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Грязелікувальня “Мойнаки” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

32.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства Загальнокурортний будинок культури Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України Укрпрофоздоровниця та затвердження його в новій редакції.

33.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства Феодосійський меблевий комбінат та затвердження його в новій редакції.

34.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Победа” для дітей з батьками” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

35.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Клінічний санаторій “Примор'є” для дітей з батьками” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

36.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства Санаторій Курпати Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України Укрпрофоздоровниця та затвердження його в новій редакції.

37.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Ремонтно-будівельне управління” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

38.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Спеціалізований спинальний санаторій імені академіка М. Н. Бурденка” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

39.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” “Хмільницька гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція” та затвердження його в новій редакції.

40.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Дитячий санаторій “Гірський” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

41.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства Дитячий санаторій ім. М. М. Коцюбинського Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України Укрпрофоздоровниця та затвердження його в новій редакції.

42.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства Клінічний санаторій Хмільник Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України Укрпрофоздоровниця та затвердження його в новій редакції.

43.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Клінічний санаторій “Авангард” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

44.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Дитячий санаторій “Сокілець” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

45.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Новомосковський” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

46.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Дніпровський” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

47.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Славутич” імені Б.В. Пашковського” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

48.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторно-курортний реабілітаційний центр “Слов'янський курорт” ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

49.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Слов'янська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція” ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

50.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій для батьків з дітьми “Тетерів” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

51.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Шаян” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

52.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Верховина” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

53.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Клінічний санаторій “Карпати” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

54.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Синяк” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

55.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Квітка Полонини” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

56.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Поляна” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

57.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства Санаторій Сонячне Закарпаття та затвердження його в новій редакції.

58.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція” ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

59.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Черче” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

60.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій для батьків з дітьми “Дубки” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

61.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Україна” Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

62.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Зірка” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

 63.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Львів” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

64.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Любінь Великий” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

65.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Немирів” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції.

66.Про внесення змін до Статуту Дошкільного навчального закладу Веселка Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України Укрпрофоздоровниця та затвердження його в новій редакції.

67.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства Санаторно-курортний комплекс Моршинкурорт Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України Укрпрофоздоровниця та затвердження його в новій редакції.

68.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” “Гідрогеологічне підприємство “Укргеокаптажмінвод” та затвердження його в новій редакції.

69.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій імені Першого Травня” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

70.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Клінічний санаторій “Жовтень” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

71.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Дитячий санаторій “Сонячний” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

72.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Очаківське об'єднання санаторно-курортних закладів” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

73.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Спеціалізоване меблеве підприємство “Інтер'єр” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

74.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства Санаторій ім. Чувиріна Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України Укрпрофоздоровниця та затвердження його в новій редакції.

75.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторно-курортне об'єднання “Кароліно-Бугаз” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

 76.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Клінічний  санаторій матері та дитини по реабілітації хворих  з захворюваннями органів зору “Зелений мис” ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

77.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства Клінічний санаторій ім. Пирогова Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України Укрпрофоздоровниця та затвердження його в новій редакції.

78.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства Клінічний санаторій ім. Горького Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України Укрпрофоздоровниця та затвердження його в новій редакції.

79.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Пансіонат “Мирний” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

80.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Клінічний санаторій “Лермонтовський” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

81.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства Санаторій Затока Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України Укрпрофоздоровниця та затвердження його в новій редакції.

82.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Клінічний санаторій “Курорт Березівські мінеральні води” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

83.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Клінічний санаторій “Роща” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

84.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Високий” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

85.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Ялинка” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

86.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Харківська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

87.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій для дітей з батьками “Скадовськ” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

88.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Гопри” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

89.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Санаторій “Збруч” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

90.Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства “Дитячий санаторій імені Щорса” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” та затвердження його в новій редакції.

91.Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2015 рік.

 

Голова Правління    ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” М.В. Субота

 

Повідомлення про доповнення до порядку денного річних загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  01.04.2015р. №62(2066).

           

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

            Голова Правління                                                                                                                                                   

ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                                  (підпис)

                                                                                     МП                              07.04.2015р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” (код ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) (далі –Товариство) повідомляє,  що річні  Загальні    збори    акціонерів    Товариства    відбудуться 24 квітня  2015  року  об  11.00  годині  за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 

1.      Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

2.      Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів.

3.      Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2014 рік.

4.      Звіт Правління Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2014 рік.

5.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2014 рік.

6.      Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2014 рік.

7.      Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2014 рік.

8.      Про розподіл прибутку ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2014 рік та затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік.

9.      Про ліквідацію Представництва Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” в Закарпатській області.

10.Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 25.04.2014р. №Зб-26/8 “Про розподіл прибутку ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2013 рік та затвердження розміру річних дивідендів за 2013 рік”.

            Початок реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах  акціонерів 24 квітня 2015 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10 годині 50 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

            Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства - на 24 годину 00 хвилин 20 квітня 2015 року.

         Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу, а їх представникам – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до норм чинного законодавства України.

         Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо порядку денного річних  Загальних зборів акціонерів Правлінню Товариства до 04 квітня 2015 року у письмовому вигляді на адресу: а/с  34, м. Київ, 01019.

            Акціонери можуть ознайомитися з документами, стосовно питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства за місцезнаходженням Товариства (Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, каб. 501) з 08:30 год. до 16:00 год. у робочі дні, і в день проведення річних  Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за проведення ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів акціонерів: Голова Правління ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” Субота Микола Васильович.

            Довідки за телефоном: (044) 289-01-11

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" за 2014 рік

                                                                                                (тис. грн.)

 

період

Найменування показника

звітний

попередній

Усього активів

950894

916455

Основні засоби

18036

18147

Довгострокові фінансові інвестиції

828076

805098

Запаси

665

449

Сумарна дебіторська заборгованість

96967

82835

Грошові кошти та їх еквіваленти

586

2999

Нерозподілений прибуток

103788

70586

Власний капітал

921627

885887

Статутний капітал

808464

808464

Довгострокові зобов’язання

277

-

Поточні зобов’язання

28990

30305

Чистий прибуток (збиток)

52879

50752

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16 169 282

16 169 282

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець звітного періоду (осіб)

93

106

 

Наглядова рада ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті “Відомості НКЦПФР”  від  20.03.2015р. №54(2058).

           

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

            Голова Правління                                                                                                                                                   

ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”               ________________            М.В. Субота

                                                                                  (підпис)

                                                                                     МП                              23.03.2015р